App privacy policy | AllSport

Относно поверителността | ОлСпорт ООД

В сила от 12 декември 2022 г.

Добре дошли в ОлСпорт ООД : („ОлСпорт ООД“) Политика за поверителност

 

1. Моля, прочетете внимателно

ОлСпорт ООД се грижи дълбоко за поверителността на своите посетители и потребители. За тази цел тази Политика за поверителност („Политика за поверителност“) описва как ОлСпорт ООД., заедно със своите дъщерни дружества по целия свят („ ОлСпорт ООД“, „ОлСпорт ООД“ „ние“, „наши“ или „нас“) , събираме, използваме и споделяме и вашата лична информация като обяснение на правата върху данните, които може да имате в тази Лична информация. Тази Политика за поверителност се прилага за всички потребители на ОлСпорт ООД , включително нерегистрирани посетители, регистрирани потребители и премиум потребители (наричани заедно „Потребители“, „вие“ или „ваши“), както и за всички услуги на ОлСпорт ООД , включително нашите уебсайтове (включително elena@allsport.bg и всичките му поддомейни, „Уебсайтът“), уеб приложенията („ Приложенията ОлСпорт ООД “), мобилните приложения („ Приложенията на ОлСпорт ООД “) и свързаните с тях услуги (наричани заедно „Услугите“). Тази Политика за поверителност не е предназначена да отмени условията на който и да е договор, който имате с нас, нито каквито и да е права, които може да имате съгласно други приложими закони за поверителност на данните.

Преди да получите достъп или да използвате нашите Услуги, моля, прочетете тази политика и се уверете, че разбирате напълно нашите практики във връзка с вашата лична информация. Ако прочетете и разберете напълно тази Политика за поверителност и продължавате да се противопоставяте на нашите практики, трябва незабавно да напуснете и да прекратите всякакво използване на която и да е от нашите услуги. Ако имате въпроси или притеснения относно тази политика, моля, свържете се с нас на elena@allsport.bg.

 

Резюме

Тази политика описва нашите практики за поверителност – каква лична информация събираме за нашите потребители, какво правим с нея, как я споделяме и вашите права по отношение на тази лична информация.

С достъпа до или използването на някоя от нашите услуги вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика за поверителност.

 

2. Каква „Лична информация“ събираме?

2.1. Информация за потребителя:

За да ви предоставим Услугите, ние трябва да събираме лична информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („Лична информация“). Ние събираме лична информация, която ни предоставяте, от вашето използване на Услугите и от други източници. Ето видовете лична информация, която събираме за вас:

Информация, която ни предоставяте. Когато се регистрирате за нашите Услуги, купувате, използвате някоя от нашите Услуги; и/или когато се свържете директно с нас чрез който и да е канал за комуникация ОлСпорт ООД , можете да ни предоставите лична информация, като име, имейл адрес, телефонен номер, информация за плащане (за потребители с платени услуги), информация, която включвате във вашите комуникации с нас и с други потребители на нашата платформа и Лична информация, съдържаща се в сканирани документи за самоличност (като лична карта, шофьорска книжка, паспорт или официални документи за регистрация на фирма).

Информация, която събираме, когато използвате Услугите. Когато посещавате, изтегляте и/или използвате която и да е от нашите Услуги, ние може да събираме обобщена лична информация за употребата, като сърфиране на Посетители и Потребители и активност „клик-поток“ в Услугите, топлинни карти на сесии и превъртания, неидентифициращи Лична информация относно устройството на Посетителя или Потребителя, операционната система, интернет браузъра, разделителната способност на екрана, настройките на езика и клавиатурата, доставчика на интернет услуги, страниците за препращане/изход, печати за дата/час и др.

Информация, която събираме от други източници. Може да получим лична информация за вас от източници на трети страни, като i ) доставчици на сигурност, доставчици за откриване и предотвратяване на измами, например, за да ни помогнат да отсеем потребители, свързани с измами, ii) социални медийни платформи, когато влезете или влезете -докато използваме вашия акаунт в социалните медии, може да получим лична информация от тази услуга (напр. вашето потребителско име, основна лична информация за профила) и в някои случаи може да събираме лична информация от компании за подобряване на потенциални клиенти, които ни помагат да подобрим предлаганите от нас услуги; iii) рекламни и маркетингови партньори, за да наблюдаваме, управляваме и измерваме нашите рекламни кампании.

 

Резюме

За да предоставяме нашите Услуги, ние събираме лична информация за нашите потребители.

Личната информация идва от вас, когато посещавате или използвате нашите услуги, лична информация, която събираме автоматично, и лична информация, която събираме от други източници.

 

2.2. Потребители на потребителите „Лична информация“

Може също така да събираме лична информация, отнасяща се до посетители и потребители на уебсайтовете или услугите на нашите Потребители („Потребители на-Потребители“), единствено за и от името на нашите Потребители (както е описано по-подробно в Раздел ‎6 по-долу).

 

3. Защо събираме такава „Лична информация “

Ние използваме вашата лична информация за следните цели:

За предоставяне и управление на Услугите;

.За по-нататъшно развитие, персонализиране, разширяване и подобряване на нашите Услуги, въз основа на общи или лични предпочитания, опит и трудности на Потребителите;

За да предоставим на нашите потребители текуща помощ за клиенти и техническа поддръжка;

За да можем да се свързваме с нашите потребители с общи или персонализирани известия и промоционални съобщения, свързани с услугата (както е посочено по-подробно в раздел 8 по-долу);

За да ни помогне да актуализираме, разширяваме и анализираме нашите записи, за да идентифицираме нови клиенти;

За улесняване, спонсориране и предлагане на определени състезания, събития и промоции, определяне на допустимостта на участниците, наблюдение на представянето, контакт с победителите и предоставяне на награди и предимства;

За да анализираме нашето представяне и маркетингови дейности;

За създаване на обобщени статистически данни и друга обобщена и/или подразбираща се информация, която ние или нашите бизнес партньори може да използваме за предоставяне и подобряване на нашите съответни услуги;

Да Ви предоставим професионална помощ, само при поискване от Ваша страна;

За да подобрим нашите възможности за сигурност на данните и предотвратяване на измами; и

За спазване на всички приложими закони и разпоредби.

Ние използваме вашата лична информация за целите, посочени в раздел 3, където:

Използването на вашата лична информация от наша страна е необходимо за изпълнение на договор или за предприемане на стъпки за сключване на договор с вас (напр. за да ви предоставим уеб сайт и създател на приложения, за да ви предоставим нашата помощ за клиенти и техническа поддръжка);

Използването на Вашата лична информация от наша страна е необходимо, за да спазим съответно законово или регулаторно задължение, което имаме; или

Използването на Вашата лична информация от наша страна е необходимо, за да поддържаме законни интереси и бизнес цели (например, за да поддържаме и подобряваме нашите Услуги и ефективността на ОлСпорт ООД чрез идентифициране на технически проблеми), при условие че се извършва по начин, който е пропорционален и това зачита вашите права на поверителност.

 

Резюме

Ние използваме личната информация, която събираме за вас, за да предоставяме нашите услуги и да ги правим по-добри и по-безопасни.

Ние също така събираме и използваме лична информация, за да се свързваме с потребителите и да спазваме приложимите за нас закони.

 

4. Как споделяме вашата „Лична информация“

Можем да споделим вашата лична информация с доставчици на услуги и други (или по друг начин да им позволим достъп до нея) по следните начини и случаи: 

4.1. Доставчици на услуги трети страни: ОлСпорт ООД си партнира с редица избрани доставчици на услуги, чиито услуги и решения допълват, улесняват и подобряват нашите собствени. Те включват услуги за хостинг и сървърно съвместно местоположение, комуникации и мрежи за доставка на съдържание (CDN), данни, услуги за фактуриране и обработка на плащания, регистратори на имена на домейни, услуги за откриване и предотвратяване на измами, уеб анализи и услуги за наблюдение, запис на сесии и услуги за отдалечен достъп , измерване на ефективността, оптимизиране на данни и маркетингови услуги, доставчици на съдържание и нашите правни и финансови съветници (общо „Доставчик(и) на услуги трета страна“).

ОлСпорт ООД може да споделя следните категории лична информация с доставчици на услуги трети страни за бизнес цели:

идентификатори , включително име, псевдоним, пощенски адрес, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес на интернет протокол, имейл адрес, име на акаунт или други подобни идентификатори

търговска информация, например информация относно закупени, получени или обмислени продукти или услуги

Личната информация може да бъде споделяна единствено в съответствие с тази политика.

4.2. Правоприлагане, правни искания и задължения: ОлСпорт ООД може да разкрие или по друг начин да разреши достъп до Вашата лична информация съгласно правно искане, като например призовка, съдебно производство, заповед за обиск или съдебна заповед, или в съответствие с приложимите закони, ако имаме добросъвестно убеждение, че законът изисква от нас да направим това, със или без уведомление до вас.

4.3. Защита на правата и безопасността: ОЛСПОРТ ООД  може да сподели Вашата лична информация, ако вярваме добросъвестно, че това ще помогне за защитата на правата, собствеността или личната безопасност на ОлСпорт ООД на всеки от нашите Потребители, на Потребители на Потребители , или всеки член на широката общественост, със или без известие до вас.

4.4. Функции за социални медии и рамкирани страници: Нашите услуги включват определени функции за социални медии, уиджети и функции за единично влизане, като например „Facebook Connect“, „Google Sign-in“, „Facebook Like“ или бутона „Споделете това“ или други интерактивни мини-програми („Функции на социалните медии“). Тези функции на социалните медии могат да събират определена лична информация, като например вашия IP адрес или коя страница посещавате на нашия уебсайт, и може да зададат бисквитка, за да им позволят да функционират правилно. Функциите на социалните медии се хостват от трета страна или се хостват директно в нашите Услуги. Взаимодействието ви с функциите на социалните медии на тези трети страни се управлява от техните политики, а не от нашите.

В допълнение, нашите Услуги може да ви позволят да споделяте вашата лична информация с трети страни директно, като например чрез техники за рамкиране на страници, за да предоставяте съдържание на или от трети страни доставчици на услуги или други страни, като същевременно запазвате облика и усещането на нашия уебсайт и услуги („Рамки“). Моля, имайте предвид, че ако решите да взаимодействате или споделяте каквато и да е лична информация чрез такива рамки, вие всъщност я предоставяте на тези трети страни, а не на нас, и такива взаимодействия и споделяне се управляват от политиките на тези трети страни, а не от нашите.

4.5. Връзка с промяна в корпоративния контрол: Освен това, ако ОлСпорт ООД или който и да е от неговите филиали претърпи каквато и да е промяна в контрола, включително чрез сливане, придобиване или закупуване на почти всички негови активи, вашата лична информация може да бъде споделена със страните, участващи в такова събитие.

4.6. По ваше допълнително указание: ОлСпорт ООД може също да споделя вашата лична информация с трети страни за други цели по ваше по-нататъшно указание или с изричното ви одобрение.

 

Резюме

Можем да споделяме личната информация на нашите потребители и потребители на потребители с различни трети страни, включително определени доставчици на услуги и служители на правоприлагащите органи.

 

5. Къде съхраняваме вашата „Лична информация“?

Личната информация на потребителите и потребителите на потребителите може да се съхранява в центрове за данни, разположени в Ню Йорк, Сан Франциско, Аместердам , Сингапур, Лондон, Франкфурт, Торонто, Бангалор. Можем да използваме други юрисдикции, ако е необходимо за правилното предоставяне на нашите Услуги и/или както може да се изисква от закона.

ОлСпорт ООД и трети страни-доставчици на услуги, които съхраняват или обработват Вашата лична информация от името на ОлСпорт ООД, са договорно ангажирани да я пазят защитена и защитена, в съответствие с индустриалните стандарти и независимо от всички по-малки правни изисквания които могат да се прилагат в тяхната юрисдикция.

 

6. „Лична информация“ на потребителите на потребителите

ОлСпорт ООД може да събира, съхранява и обработва определена лична информация на Потребители на Потребители („Информация на Потребители на Потребители“) единствено от името на нашите Потребители и по тяхно указание. Например, всеки от нашите потребители може да импортира имейл контактите си от услуги на трети страни като Gmail или по друг начин да събира и управлява контакти чрез своя потребителски уебсайт. След това такива контакти се съхраняват с ОлСпорт ООД, от името на потребителя.

За такива цели ОлСпорт ООД служи и ще се счита за „Обработващ“, а не като „Администратор“ (тъй като и двата термина с главни букви са дефинирани в Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз („GDPR“)) на такива Информация за потребителите на потребителите.

Потребителите, които контролират и управляват такива потребителски уебсайтове, се считат за „Администратори“ на такава информация за потребители на потребители и са отговорни за спазването на всички закони и разпоредби, които могат да се прилагат за събирането и контрола на такива потребители на потребители Информация, включително всички закони за поверителност и защита на данните на всички съответни юрисдикции.

Обработването на личната информация на потребителите на потребителите се извършва на територията на Европейския съюз, България или трета държава, територия или един или повече определени сектори в тази трета държава, за които Европейската комисия е решила, че гарантира адекватно ниво на защита и такова обработване и прехвърляне ще бъде в съответствие със Споразумението за обработка на данни – потребители („DPA“). Всяко прехвърляне към и обработване в трета държава извън Европейския съюз, което не гарантира адекватно ниво на защита съгласно към Европейската комисия, се предприемат в съответствие със Стандартните договорни клаузи (2010/87/ЕС), посочени в Приложение 1 от DPA.За по-голяма яснота „Обработка“ трябва да се разбира съгласно определението, дадено в DPA .

Вие носите отговорност за сигурността, целостта и упълномощеното използване на личната информация относно потребителите на потребителите, както и за получаването на съгласия, разрешения и предоставянето на всички необходими права на субекта на данни и известия за честна обработка, необходими за събирането и използването на такава лична информация.

ОлСпорт ООД  не може да предоставя правни съвети на Потребителите или техните Потребители на Потребители, но ние препоръчваме на всички Потребители да публикуват и поддържат ясни и изчерпателни политики за поверителност на своите Потребителски уебсайтове в съответствие с всички приложими закони и разпоредби и че всички Потребителите на потребителите внимателно прочетат тези политики и се уверете, че ги разбират и, до степента, изисквана от приложимото законодателство, се съгласяват с тях.

За повече информация относно начина, по който личната информация на потребители на потребители може да бъде обработвана от ОлСпорт ООД (което може да е от значение за всяко конкретно известие, което предоставяте на и/или съгласие, което получавате от вашите потребители на потребители), моля, вижте Раздели 4, 12 и 13.

Ако сте посетител, потребител или клиент на някой от нашите потребители, моля, прочетете следното: ОлСпорт ООД няма пряка връзка с потребители на потребители, чиято лична информация обработва. Ако сте посетител, потребител или клиент на някой от нашите потребители и искате да отправите искания или запитвания относно вашата лична информация, моля, свържете се директно с този потребител(и). Например, ако искате да поискате достъп, коригиране, изменение или изтриване на неточна лична информация, обработвана от ОлСпорт ООД] от името на неговите потребители, моля, насочете вашето запитване към съответния потребител (който е „Администратор“ на такива данни). Ако ОлСпорт ООД бъде поискано от нашите потребители да премахне личната информация на потребителите на потребителите, ние ще отговорим на такива искания своевременно след проверка и в съответствие с приложимото законодателство (например тридесет (30) дни съгласно GDPR). Освен ако не е указано друго от нашия потребител, ние ще запазим личната информация на техните потребители на потребителите за периода, посочен в раздел 12 по-долу.

 

Резюме

ОлСпорт ООД може да събира и обработва лична информация относно потребителите на нашите потребители.

Ние правим това единствено от името на нашите потребители и по тяхно указание.

Нашите потребители са изцяло отговорни за информацията за своите потребители, включително за нейната законност, сигурност и цялост.

ОлСпорт ООД няма пряка връзка с никой от потребителите на своите потребители. Ако сте потребител на потребител, моля, свържете се директно със собственика на сайта ОлСпорт ООД.

 

7. Използване на бисквитки и други технологии на трети страни

Ние и нашите доставчици на услуги трети страни използваме бисквитки и други подобни технологии („Бисквитки“), за да можем да предоставяме нашата Услуга и да гарантираме, че тя работи правилно, за да анализираме нашата ефективност и маркетингови дейности и да персонализираме вашето изживяване.

Можете да научите повече за това как използваме бисквитки и подобни технологии и как можете да упражнявате контрол върху тях в нашата Политика за бисквитки.

Моля, обърнете внимание, че ние не променяме нашите практики в отговор на сигнал „Не проследявай“ в HTTP заглавката от браузър или мобилно приложение, но повечето браузъри ви позволяват да контролирате бисквитките, включително дали да ги приемате или не и как да премахнете ги. Можете да настроите повечето браузъри да ви уведомяват, ако получите бисквитка, или можете да изберете да блокирате бисквитките с браузъра си.

 

Резюме

Ние и определени услуги на трети страни може да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване в нашите услуги.

Тези технологии се използват най-вече за стабилност, сигурност, функционалност, производителност и рекламни цели.

 

8. Съобщения от ОлСпорт ООД

8.1. Рекламни съобщения

Можем да използваме вашата лична информация, за да ви изпращаме промоционално съдържание и съобщения по електронна поща, текстови съобщения, известия в рамките на нашата платформа, маркетингови обаждания и подобни форми на комуникация от ОлСпорт ООД или наши партньори (действащи на ОлСпорт ООД от името на `s) чрез такива средства.

Ако не желаете да получавате такива промоционални съобщения или обаждания, можете да уведомите ОлСпорт ООД по всяко време или да следвате инструкциите за „отписване“ или СПРИ, съдържащи се в промоционалните съобщения, които получавате.

 

Резюме

Може да ви изпращаме промоционални съобщения и съдържание. 
Можете лесно да се откажете от получаването на промоционални съобщения, като се свържете с нас или прекратите абонамента си.

 

8.2. Съобщения за обслужване и фактуриране

ОлСпорт ООД също може да се свърже с вас с важна информация относно нашите Услуги или използването им от ваша страна. Например, може да ви изпратим известие (чрез някое от средствата, с които разполагаме), ако дадена Услуга е временно спряна за поддръжка; отговор на вашия билет за поддръжка или имейл; да ви изпращаме напомняния или предупреждения относно предстоящи или закъснели плащания за вашите текущи или предстоящи абонаменти; препращане на жалби за злоупотреба по отношение на вашия потребителски уебсайт; или да ви уведомим за съществени промени в нашите Услуги.

Важно е винаги да можете да получавате такива съобщения. Поради тази причина не можете да се откажете от получаването на такива съобщения за услуги и фактуриране, освен ако вече не сте ОлСпорт ООД потребител (което може да стане чрез деактивиране на вашия акаунт).

Може също така да се свържем с вас със съобщения и съдържание, свързани с услугата и таксуването. Няма да можете да се откажете от получаването на такива съобщения.

 

9. Вашите права във връзка с вашата „Лична информация“

 се съгласява, че е наложително да имате контрол върху личната си информация. В съответствие с разпоредбите за поверителност в световен мащаб, ОлСпорт ООД предприема стъпки, за да ви позволи да поискате достъп до, да получите копие от, актуализирате, промените, изтриете или ограничите използването на вашата лична информация.

Преди да изпълним вашата заявка, може да поискаме от вас допълнителна информация, за да потвърдим самоличността ви и от съображения за сигурност. Ние си запазваме правото да начислим такса, когато това е разрешено от закона (напр. ако искането ви е неоснователно или прекомерно).

Имате право да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните (но все пак препоръчваме първо да се свържете с нас).

Ако сте потребител на ОлСпорт ООДи желаете да получите копие, достъп и/или да поискате от нас да направим корекции на личната информация, която сте съхранили при нас (или вашата, или на вашите потребители на потребители) , или желаете да поискате списък с това, каква лична информация (ако има такава), отнасяща се до вас, сме разкрили на трети страни за целите на директния маркетинг, моля, следвайте инструкциите, предоставени в тези статии в Помощния център: „Извличане на вашите данни от акаунта ОлСпорт ООД“ или окончателно изтриване на акаунта ви ОлСпорт ООД“. Можете също така да изпратите заявката си до ОлСпорт ООД Ltd ОлСпорт ООД. Ние ще положим разумни усилия, за да уважим вашата заявка своевременно (освен ако не изискваме допълнителна информация от вас, за да изпълним вашата заявка), при спазване на правни и други допустими съображения.

Моля, имайте предвид, че окончателното изтриване на вашия акаунт ОлСпорт ООД изтрива цялата ви лична информация от базите данни ОлСпорт ООД . След като завършите този процес, вече не можете да използвате никоя от услугите си ОлСпорт ООД, акаунтът ви и всичките му данни ще бъдат премахнати за постоянно и ОлСпорт ООД няма да може да възстанови акаунта ви или да извлече данните ви в бъдещето. Ако се свържете с нашите канали за поддръжка в бъдеще, системата няма да разпознае вашия акаунт и агентите по поддръжката няма да могат да намерят изтрития акаунт.

 

Резюме

 

Можете да поискате достъп, получаване на копие от, актуализиране, изменение, изтриване или ограничаване на използването на Вашата лична информация, която сте съхранили при нас. Просто ни изпратете имейл или попълнете нашия специален GDPR формуляр. Можете също така да коригирате и/или актуализирате личната си информация чрез настройките на вашия акаунт или уебсайт.

Можете да изтриете личната си информация, като изтриете целия си акаунт. Ние ще отговорим на вашите искания в разумен срок.

 

10. Допълнителна информация за жителите на Калифорния

Ако сте жител на Калифорния и използвате Услугите, Калифорнийският закон за защита на личните данни на потребителите („CCPA“) може да ви предостави правото да поискате достъп до и изтриване на вашата лична информация.

За да упражните правото си да поискате достъп до и изтриване на вашата лична информация, моля, вижте информацията в раздел 9 по-горе. Ние не дискриминираме въз основа на упражняването на права за поверителност, които може да имате съгласно този раздел.

ОлСпорт ООД не продава Лична информация на потребителя на трети страни за намеренията и целите на CCPA.

Както е посочено в раздел 6 по-горе, ОлСпорт ООД може да събира, съхранява и обработва определена лична информация на потребители на потребители единствено от името на нашите потребители и по тяхно указание. За такива цели ОлСпорт ООД служи и ще се счита за „Доставчик на услуги“, а не като „Бизнес“ (тъй като и двата термина с главна буква са дефинирани в CCPA. ОлСпорт ООД не продава и няма да продава лична информация на вашите клиенти (потребител на потребител).

Потребителите на Услугите, които са жители на Калифорния и са под 18-годишна възраст, могат да поискат и да получат премахване на публикувано от тях съдържание, като се свържат с нас на support@max-media.io. Всички искания трябва да бъдат означени като „Заявка за премахване в Калифорния“ в реда за тема на имейла. Всички искания трябва да предоставят описание на съдържанието, което искате да бъде премахнато, и информация, разумно достатъчна, за да ни позволи да намерим това съдържание. Ние не приемаме искания за премахване в Калифорния чрез поща, телефон или факс. Ние не носим отговорност за известия, които не са етикетирани или изпратени правилно и може да не сме в състояние да отговорим, ако не предоставите подходяща информация. Моля, обърнете внимание, че вашата заявка не гарантира пълно или цялостно премахване на материала. Например материали, които сте публикували, могат да бъдат публикувани повторно или повторно публикувани от друг потребител или трета страна

Резюме

Жителите на Калифорния могат да упражняват правото си на достъп и изтриване на личната си информация. За да направите заявка, ( i ) посетете нашия уеб формуляр , (ii) изпратете ни имейл;

 

11. Въпроси и оплаквания

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашето събиране, използване или разкриване на лична информация или ако смятате, че не сме спазили тази Политика за поверителност или приложимите закони за защита на данните, моля, свържете се с нас – нашите подробности са посочени в края на тази Политика за поверителност.

Нашият екип по защита на данните ще проучи жалбата и ще определи дали е настъпило нарушение и какви действия да предприеме, ако има такива. Ние приемаме всяка жалба за поверителност сериозно и ще положим всички разумни усилия, за да разрешим вашата жалба бързо и в съответствие с приложимото законодателство.

Можете да подадете жалба до вашия местен надзорен орган за защита на данните по всяко време, но ви препоръчваме първо да се свържете с нас, за да можем да се опитаме да го разрешим.

 

Резюме

Можете да подадете жалба до местния надзорен орган за защита на данните по всяко време. Моля, първо се свържете с нас, за да можем да се опитаме да разрешим вашите проблеми.

 

12. Запазване на данни

Можем да запазим Вашата лична информация (както и Вашата лична информация на Потребителите на Потребителите) докато потребителският Ви акаунт е активен, както е посочено в тази Декларация за поверителност, или както е необходимо по друг начин, за да Ви предоставим нашите Услуги.

Можем да продължим да съхраняваме вашата лична информация, след като деактивирате потребителския си акаунт и/или спрете да използвате определени услуги, ако е разумно необходимо за спазване на нашите правни задължения, за разрешаване на спорове по отношение на нашите потребители или техните потребители на потребители, предотвратяване на измами и злоупотреба, налагане на нашите споразумения и/или защита на легитимните ни интереси.

Ние поддържаме политика за запазване на данни, която прилагаме към личната информация, която е под наша грижа.

 

Резюме

Можем да съхраняваме вашата лична информация толкова дълго, колкото вашият акаунт е активен, и по-дълго, колкото е необходимо (например, ако сме законово задължени да я съхраняваме по-дълго или имаме нужда от нея, за да защитим интересите си).

 

13. Сигурност

ОлСпорт ООД е въвел мерки за сигурност, предназначени да защитят личната информация, която споделяте с нас, включително физически, електронни и процедурни мерки. Освен всичко друго, ние предлагаме HTTPS защитен достъп до повечето области на нашите Услуги; предаването на чувствителна информация за плащане (като номер на кредитна карта) чрез нашите определени формуляри за покупка е защитено от стандартна SSL/TLS криптирана връзка. Ние също така редовно наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки и редовно търсим нови начини и услуги на трети страни за допълнително подобряване на сигурността на нашите услуги и защита на поверителността на нашите Посетители и Потребители.

Независимо от мерките и усилията, предприети от ОлСпорт ООД, ние не можем и не гарантираме абсолютната защита и сигурност на вашата лична информация, вашата лична информация на потребителите на потребителите или всяка друга информация, която качвате, публикувате или споделяте по друг начин с ОлСпорт ООД или някой друг. Насърчаваме ви да зададете силни пароли за вашия потребителски акаунт и потребителски уебсайт и да избягвате да предоставяте на нас или на когото и да е чувствителна лична информация, чието разкриване смятате, че може да ви причини значителна или непоправима вреда.

Освен това, тъй като някои области на нашите Услуги са по-малко защитени от други (например, ако зададете билета си във форума за поддръжка да бъде „Публичен“ вместо „Личен“ или ако прегледате страница без SSL), и тъй като д -пощата и незабавните съобщения не се признават като сигурни форми на комуникация, ние ви молим и ви насърчаваме да не споделяте никаква лична информация в никоя от тези области или чрез някой от тези методи.

Ако имате някакви въпроси относно сигурността на нашите Услуги, можете да се свържете с нас на elena@allsport.bg .

 

Резюме

ОлСпорт ООД цени сигурността на личната информация на нашите клиенти и правим всичко по силите си, за да я защитим.

Въпреки това, тъй като не можем да гарантираме абсолютна защита – препоръчваме ви да бъдете внимателни, да зададете силна парола за вашия акаунт и да избягвате да изпращате чувствителна информация, която, ако бъде разкрита, може да ви причини голяма вреда.

 

14. Уебсайтове на трети страни

Нашите услуги може да съдържат връзки към други уебсайтове или услуги. Ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива уебсайтове или услуги. Насърчаваме ви да сте наясно, когато напускате нашите услуги и да прочетете декларациите за поверителност на всеки уебсайт и услуга, които посещавате, преди да предоставите личната си информация. Тази Политика за поверителност не се прилага за такива свързани уебсайтове и услуги на трети страни.

Резюме

Нашите услуги може да съдържат връзки към други уебсайтове или услуги.

 

15 . Публични форуми и потребителско съдържание

Нашите Услуги предлагат обществено достъпни блогове, общности и форуми за поддръжка. Моля, имайте предвид, че всяка лична информация, която предоставяте във всяка от тези области, може да бъде прочетена, събрана и използвана от други, които имат достъп до тях. За да поискате премахване на вашата лична информация от нашите блогове, общности или форуми, не се колебайте да се свържете с нас на elena@allsport.bg В някои случаи може да не успеем да премахнем Вашата лична информация от такива области. Например, ако използвате приложение на трета страна, за да публикувате коментар (напр. приложението Facebook social plugin), докато сте влезли във вашия свързан профил с такава трета страна, трябва да влезете в това приложение или да се свържете с неговия доставчик, ако искате да премахнете Личната информация, която сте публикували на тази платформа.

Във всеки случай ви съветваме да не публикувате каквато и да е лична информация (по какъвто и да е начин), която не желаете да публикувате.

Ако качите потребителско съдържание във вашия потребителски акаунт или го публикувате на вашия потребителски уебсайт и го предоставите по друг начин като част от използването на която и да е услуга, вие правите това на свой собствен риск.

Въведохме адекватни мерки за сигурност, за да защитим вашата лична информация. Ние обаче не можем да контролираме действията на други потребители или членове на обществеността, които могат да получат достъп до вашето потребителско съдържание, и не носим отговорност за заобикалянето на каквито и да било настройки за поверителност или мерки за сигурност, които вие или ние може да сме поставили на вашия потребителски уебсайт (включително за например защитени с парола зони на вашия потребителски уебсайт). Вие разбирате и потвърждавате, че дори след премахването му от вас или нас, копия на потребителско съдържание може да останат видими в кеширани и архивирани страници или ако трети страни (включително някой от вашите потребители на потребители) са копирали или съхранили такова потребителско съдържание . За да поясним, съветваме ви да не качвате или публикувате информация, която не желаете да бъде публична.

 

Резюме

Избягвайте да публикувате каквато и да е лична информация в която и да е от публичните зони на нашите Услуги или на вашия собствен уебсайт, ако не искате тя да стане публично достъпна.

 

16 . Актуализации и тълкуване

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност, както се изисква от приложимото законодателство, и за да отразим промените в нашите практики за събиране, използване и съхранение на лична информация. Ако направим някакви промени, които считаме за „съществени“ (по наше добросъвестно усмотрение), ще ви уведомим (използвайки един от методите за уведомяване, посочени в Раздел 15.3 от Условията за ползване), преди промяната да влезе в сила. Във връзка с всяка актуализирана Политика за поверителност, ние, както се изисква от приложимото законодателство, ще ви уведомим, ще поискаме вашето съгласие и/или ще предприемем всякакви други мерки. Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно нашите практики за поверителност. Освен ако не е посочено друго, нашата най-актуална Политика за поверителност се прилага за цялата информация, която имаме за вас и вашите потребители на потребители, по отношение на нашия уебсайт, ОлСпорт ООД приложения, мобилни приложения и други услуги.

Всяко заглавие, надпис или заглавие на раздел, съдържащи се тук, както и всяко обяснение или резюме в дясната колона „Резюме“, се предоставят само за удобство и по никакъв начин не дефинират или обясняват който и да е раздел или разпоредба тук, или правно обвързват който и да е от нас по какъвто и да е начин начин.

Тази Политика за поверителност е написана на английски език и може да бъде преведена на други езици за ваше удобство. Можете да осъществите достъп и да прегледате други езикови версии, като промените езиковите настройки на вашия уебсайт ОлСпорт ООД. Ако преведена (неанглийска) версия на тази Политика за поверителност противоречи по някакъв начин на английската версия, разпоредбите на английската версия имат предимство.

 

Резюме

Можем да променим тази политика по всяко време. Ще ви уведомим за промени, както се изисква от приложимото законодателство.

Само горният текст е правно обвързващ (това резюме е само за яснота).

Преведените (не на английски) версии на тези условия са предоставени само за удобство.

 

17 . Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или искате да упражните някое от правата си, както е описано в раздели 9 или 10, моля, вижте тези раздели или се свържете с екипа на длъжностното лице по защита на данните на elena@allsport.bg. Ще се опитаме да разрешим всякакви оплаквания относно използването на вашата лична информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

Можете също да се свържете с нас по пощата на 1407 София
бул. Черни връх 170

Резюме

Можем да променим тази политика по всяко време. Ще ви уведомим за промени, както се изисква от приложимото законодателство.

Само горният текст е правно обвързващ (това резюме е само за яснота).

Преведените (не на английски) версии на тези условия са предоставени само за удобство.