Стъпка 1

Прикрепете електрода правилно на лявата си ръка – от лявата страна на сухожилието и на около пръст ширина от дланта. Вижте картинката.

Стъпка 2

Свържете електрода към устройството за оценяване, като го включите в порта от задната му част. След това го активирайте чрез натискане на показания бутон.

Стъпка 3

Отворете мобилното пр...

Стъпка 1

Прикрепете електрода правилно на лявата си ръка – от лявата страна на сухожилието и на около пръст ширина от дланта. Вижте картинката.

Стъпка 2

Свържете електрода към устройството за оценяване, като го включите в порта от задната му част. След това го активирайте чрез натискане на показания бутон.

Стъпка 3

Отворете мобилното приложение и изберете “Connect to Check Device”.

Стъпка 4

Нахлузете сензора на палеца си и започнете оценяването чрез натискане на тикчето.

Стъпка 5

Щом оценяването завърши, апликацията ще покаже Вашия резултат, оценяващ готовността, и ще даде препоръка за тренировка.

Още

Как работи?  Няма продукти в тази категория.